Hôm nay ngày 19/02/2020, 1:58:27 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019(31/05/2019 15:05:38 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2019 đến ngày 08/6/2019

* THỨ HAI (03/6)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hậu Giang năm 2019 nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự trao mái ấm Công đoàn tại xã Thuận Hưng, TX. Long Mỹ. Mời đồng chí Võ Quốc Thoại cùng dự và chuẩn bị nội dung.

* THỨ BA (04/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng TCCB họp nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) họp lãnh đạo Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tiếp đoàn công tác của Bộ Tư Lệnh QK9 thẩm định văn kiện khu vực phòng thủ. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai công tác coi thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự và chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai giảng lớp Bồi dưỡng CBQL TH. Điểm tại Trường PTDTNT tỉnh. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 - 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham dự buổi làm việc với Trung ương Đoàn về giám sát việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

* THỨ TƯ (05/6)

- 7 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường Vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 6/2019. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 2 Tỉnh ủy.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Tổ công tác làm việc về một số nội dung liên quan đến Trường Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Đồng chí Thái Văn Út chuẩn bị nội dung và mời cá nhân có liên quan ngoài ngành.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL - CSVC. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ NĂM (06/6)

- 6 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTXdự Lễ ra quân tổ chức các hoạt động môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6. Điểm tạichợ Tân Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8 giờ, Giám đốc làm việc về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp huyện ủy Phụng Hiệp. Mời đồng chí Trần Thị Huyền cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Tổ công tác làm việc với Trường Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại Trường Đại học Võ Trường Toản. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. Đồng chí Thái Văn Út chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tập huấn nghiệp vụ BCĐ 94 năm 2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (đến hết ngày thứ sáu 07/6/2019).

 

* THỨ SÁU (07/6)

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 15 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tổng kết trao giải liên hoan nghiệp vụ PTTH cụm Nam sông Hậu và nghiệm thu Dự án Địa chí nghe - nhìn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Đài PTTH Hậu Giang.

* THỨ BẢY (08/6)

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội thảo khoa học quốc gia “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay”. Điểm tại Giảng đường A4, Trường CBQLGD thành phố Hồ Chí Minh. Mời đồng chí Trần Thị Huyền cùng đi.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter