Hôm nay ngày 11/12/2019, 11:27:07 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/5/2017 đến ngày 06/5/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/5/2017 đến ngày 06/5/2017(28/04/2017 21:04:41 GMT+7)
* THỨ TƯ (03/5) - 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời tất cả lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chức năng, chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT cùng dự. - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự. - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra thư viện, phòng bộ môn, công tác pháp chế, y tế trường học trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi. - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp thông qua tiêu chí về chỉ số ứng dụng CNTT của Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở cùng dự. Phòng QLCSVC-KT&KĐ chuẩn bị nội dung.

           * THỨ NĂM (04/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2012 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra hoạt động chuyên môn của các cở sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho Phòng QLCSVC-KT&KĐkiểm tra thư viện, phòng bộ môn, công tác pháp chế, y tế trường học trên địa bàn thị huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp thông qua quy hoạch mạng lưới trường lớp và thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện Vị Thủy. Mời Lãnh đạo Phòng KHTC, TCCB, GDTrH, GDTH, GDMN, QLCSVC-KT&KĐ cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

          * THỨ SÁU (05/5)

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền đồng chí Lê Hồng Đào, Trưởng phòng Pháp chế-CTTT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ “Tri ân trưởng  thành” và ngày Hội “Khi tôi 18”. Điểm tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp thông qua dự thảo kế hoạch phát động thi đua và thang điểm thi đua Khối Văn hóa – Xã hội năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Đồng chí Trần Thị Minh Trang chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 và Tổng kết Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần V, giai đoạn 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho Phòng QLCSVC-KT&KĐkiểm tra cho Phòng QLCSVC-KT&KĐ kiểm tra thư viện, phòng bộ môn, công tác pháp chế, y tế trường học trên địa bàn thị huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Chi bộ TCCB. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 15 giờ, Giám đốc dự triển khai Quyết định nghỉ hưu, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lí. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, GDTrH cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

            * THỨ BẢY (06/5)         

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ “Tri ân trưởng  thành” và ngày Hội “Khi tôi 18”. Điểm tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Mời Trưởng các phòng: GDTrH, Pháp chế - CTTT, Hiệu trưởng các Trường THPT, PTDTNT tỉnh, HimLam cùng dự (thay thư mời).

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường UBND xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND xã Phú An, huyện Châu Thành.

 

 

Tải tập tin 2

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter