Hôm nay ngày 13/12/2019, 8:47:02 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/9/2017 đến ngày 09/9/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/9/2017 đến ngày 09/9/2017(01/09/2017 16:09:11 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/9/2017 đến ngày 09/9/2017

         * THỨ BẢY (02/9)

- Nghỉ lễ.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) và các đồng chí được phân công trực.

         * CHỦ NHẬT (03/9)

          - Nghỉ lễ.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) và các đồng chí được phân công trực.

        * THỨ HAI (04/9)

 - Nghỉ bù lễ 02/9.

- Giám đốc và các đồng chí được phân công trực.

          * THỨ BA (05/9)

- 7 giờ, Giám đốc dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường THPT Tầm vu, huyện Châu Thành A. - 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 tại Trường Tiểu học Phú Hữu 1, huyện Châu Thành.

          * THỨ TƯ (06/9)

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Chi bộ GDTrH. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự họp Chi bộ QLCSVC-KT&KĐ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang và tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

           * THỨ NĂM (07/9)

- 8 giờ, Giám đốc làm việc về công tác cải cách hành chính của Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Tổ cải cách hành chính và đại diện lãnh đạo các phòng: GDTrH, TCCB, KHTC cùng dự.

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

          * THỨ SÁU (08/9)

- Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ BẢY (09/9)

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và Khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường Lớn, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter