Hôm nay ngày 16/02/2019, 2:02:14 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018(29/06/2018 16:06:55 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018

* THỨ HAI (02/7)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, KHTC, TCCB và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại phòng Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL - CSVC. Điểm tại phòng số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) chỉ đạo công tác chấm thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên chính (đến hết tuần). Điểm tại Sở Nội vụ.

* THỨ BA (03/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày)

- 8 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra lớp phổ cập bơi năm 2018 đơn vị huyện Phụng hiệp. Điểm tại Nhà Văn hóa thiếu nhi, TX Ngã Bảy. Mời đồng chí Nguyễn Hoàng Chương cùng đi.

- 9 giờ, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng dự.

- 10 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Tổ dư luận xã hội. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

* THỨ TƯ (04/7)

- 6 giờ 30 phút, Giám đốc khám sức khỏe định kỳ. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017. Điểm tạiphòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra lớp phổ cập bơi năm 2018 đơn vị TP Vị Thanh. Điểm tại Hồ bơi Khách sạn Bông Sen, TP. Vị Thanh. Mời đồng chí Nguyễn Hoàng Chương cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) chỉ đạo công tác chấm thi THPT Quốc gia năm 2018.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc họp hội ý lãnh đạo Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ NĂM (05/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời các cá nhân có liên quan.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra lớp phổ cập bơi năm 2018 đơn vị huyện Long Mỹ. Điểm tại Hồ bơi H&B, TX. Long Mỹ. Mời đồng chí Nguyễn Hoàng Chương cùng đi.

* THỨ SÁU (06/7)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp tụcdự kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDMN cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III và sơ kết hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng 06 tháng cuối năm 2018. Điểm tại phòng Truyền thống Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra lớp phổ cập bơi năm 2018 đơn vị huyện Châu Thành A. Điểm tại Hồ bơi Thiện Nhân, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) chỉ đạo công tác chấm thi THPT Quốc gia năm 2018.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter