Hôm nay ngày 21/01/2020, 10:30:42 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019(29/11/2019 15:11:04 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

* THỨ HAI (02/12)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời tất cả lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng thuộc sở cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.Tài liệu Hội nghị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

 - 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Quốc Thoại và Võ Thanh Mộng cùng dự. Sau đó họp rà soát công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra cải cách hành chính, quy chế dân chủ. Mời đại diện lãnh đạo các phòng: Văn phòng, TCCB, KHTC, QLCL - CSVC, Thanh tra, Pháp chế - CTTT cùng dự và báo cáo công tác chuẩn bị.  

* THỨ BA (03/12)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chuyên đề "Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non". Điểm tại trường Mẫu giáo Sen Hồng, thị xã Ngã Bảy. Mời Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDMN cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) dự tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, quy chế dân chủ năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ quan Sở GD&ĐT cùng dự. Các phòng: Văn phòng, TCCB, KHTC, QLCL - CSVC, Pháp chế - CTTT, Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn cơ quan chuẩn bị minh chứng tiếp đoàn.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến Sở GD&ĐT xét duyệt sáng kiến năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở và Bà Nguyễn Thị Thu Thảo cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung. Sau đó Ban Giám đốc họp đánh giá công chức năm 2019. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự.

* THỨ TƯ (04/12)

- 7 giờ 30, Giám đốc dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Chi bộ GDTrH - GDTX.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp các đoàn đánh giá ngoài (THCS Thuận Hòa, Tiểu học: Thuận Hòa 1, Vĩnh Viễn A2). Điểm tại phòng họp Truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH – GDTX về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH – GDTX chuẩn bị nội dung báo cáo.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

* THỨ NĂM (05/12)

- 7 giờ 30, Giám đốc dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo đánh giá chế độ lao động, hệ thống chính sách đối với GVMN, nhân viên. Điểm tại Khách sạn Ninh Kiều 2, TP. Cần Thơ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường THCS Phú Hữu, huyện Châu Thành. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

* THỨ SÁU (06/12)

- 7 giờ 30, Giám đốc dự kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL - CSVC.Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại cơ quan

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter