Hôm nay ngày 13/12/2019, 8:10:43 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017(29/09/2017 14:09:42 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017

          * THỨ HAI (02/10)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, chức năng thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Điểm tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đông Phú, huyện Châu Thành. Phòng GDCN - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCSVC-KT&KĐ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

          * THỨ BA (03/10)

          - 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

          - 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng dự.

          - 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) dự sinh hoạt Chuyên đề  “Mùa thu nhớ Bác” của Chi bộ Văn phòng. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Đảng bộ Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời).

          * THỨ TƯ (04/10)

- 7 giờ, Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A. Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLCSVC-KT&KĐ về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

- 18 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Tết Trung thu năm 2017. Điểm tại UBND xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

           * THỨ NĂM (05/10)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban chất lượng giáo dục cấp học mầm non.  Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc họp giải quyết thanh toán chi phí tư vấn hoàn thành theo hợp đồng số 10/HĐTV/2011 ngày 30/3/2011. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Đồng chí Võ Dũng Minh chuẩn bị nội dung, thư mời và cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự họp kiểm tra, giám sát Chi bộ, đảng viên Văn phòng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí theo Quyết định và tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

          * THỨ SÁU (06/10)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành. Điểm tại huyện Châu Thành (cả ngày).

- 13 giờ 30 phút,Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự khai mạc chuyên đề công tác Chủ nhiệm lớp cấp tiểu học. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Chi bộ Giáo dục Trung học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

           * THỨ BẢY (07/10)

- 7 giờ, Giám đốc dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A. Điểm tại huyện Châu Thành A (cả ngày).

          * CHỦ NHẬT (08/10)

- 7 giờ, Giám đốc tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A. Điểm tại huyện Châu Thành A (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra lớp tập huấn phổ cập bơi cho học sinh tiểu học năm 2017 ở thành phố Vị Thanh. Mời đồng chí Nguyễn Hoàng Chương cùng đi.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter