Hôm nay ngày 21/10/2019, 8:04:50 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019(01/07/2019 08:07:31 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019

* THỨ HAI (01/7)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) chào cờ. Mời tất cả lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp lãnh đạo Hội đồng chấm thi THPT Quốc gia năm 2019. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

 - 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp toàn thể Hội đồng chấm thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.  Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung báo cáo.

 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào dự họp tổng kết công tác tổ chức giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hình Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự (thay thư mời). Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) thực hiện nhiệm vụ làm phách bài thi tự luận kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh (đến hết tuần).

* THỨ BA (02/7)

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Hội đồng đánh giá công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc năm học 2018 - 2019.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 10 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với Phòng TCCB. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự đối thoại, tiếp công dân địa bàn thị xã Ngã Bảy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở GD&ĐT cùng dự.

* THỨ TƯ (03/7)

7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp nhà nước, kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh. 

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non - Tiểu học.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)họp Đoàn đánh giá ngoài Trường MG Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng GDMN. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) trực chi đạo hội đồng chấm thi THPT quốc gia năm 2019 (đến hết tuần).

 THỨ NĂM (04/7)

8 giờ, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2019 với các địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)họp Đoàn đánh giá ngoài Trường MG Hương Sen, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng GDMN. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ.Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ SÁU (05/7)

- 7 giờ, Giám đốc dự diễn tập chính thức của tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 2, Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh)họp Đoàn đánh giá ngoài Trường MG Sơn Ca, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng GDMN. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Phòng GDMN chuẩn bị nội dung.

* THỨ BẢY (06/7)

- 7 giờ, phút, Giám đốc tiếp tục dự diễn tập chính thức của tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

* CHỦ NHẬT (07/7)

- 7 giờ, Giám đốc tiếp tục dự diễn tập chính thức của tỉnh năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter