Hôm nay ngày 21/09/2019, 9:47:34 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019(29/03/2019 16:03:30 GMT+7)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/4/2019 đến ngày 05/4/2019

* THỨ HAI (01/4)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời tất cả lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ ra quân và kiểm tra, giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại thị xã Ngã Bảy (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Chi bộ Mầm non – Tiểu học. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

* THỨ BA (02/4)

- 8 giờ, Giám đốc dự họp thông qua Đồ án “Quy hoạch chung đô thị Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040” (lần 2); “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra, giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại thị xã Ngã Bảy (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông năm học 2018-2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 15 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Đoàn giám sát, Hội  đồng xét thăng hạng giáo viên THPT hạng 03 lên hạng 02. Điểm tại phòng họp số số 3UBND tỉnh. Mời các đồng chí Trần Thị Huyền, Thái Văn Út, Hồ Văn Bé Hai, Trang Kim Danh, Trần Quang Khang cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) nghỉ phép.

 * THỨ TƯ (03/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc tham gia đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Điểm tại Trụ sở UBND xã Vị Trung.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng, sơ kết công tác quý I và triển khai Chương trình công tác quý II/2019. Điểm tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền đồng chí Võ Quốc Thoạihọp sơ kết công tác Công đoàn quí 1/2019, triển khai phương hướng quí II/2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) ủy quyền cho lãnh đạoPhòng GDTrH - GDTX kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại  các trường THPT trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) kiểm tra, giám sát cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Điểm tại thị xã Ngã Bảy. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Thanh Mộng và Võ Quốc Thoại cùng dự.

- 14 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm mô hình dạy học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học tại tỉnh Đồng Tháp. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng đi.

* THỨ NĂM (04/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họpnghe Thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị lễ 30/4, 1/5 năm 2019 và công bố Nghị quyết thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại các trường THPT trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (cả ngày).

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị Sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ quý I và triển khai nội dung trọng tâm công tác quý II/2019. Điểm tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp chuẩn bị tổ chức lễ tri ân trưởng thành và ngày hội khi tôi 18 năm học 2018-2019. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo trường THPT Long Mỹ cùng dự  (thay thư mời). Phòng PC-CTTT chuẩn bị nội dung.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban tổ chức Hội thi tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2018-2019. Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban ra đề Hội thi tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Hậu Giang năm học 2018-2019. Điểm tại phòng truyền thống, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự. Phòng GDTH chuẩn bị nội dung.

* THỨ SÁU (05/4)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác ôn thi THPT Quốc gia tại các trường THPT trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi (cả ngày).

- 8 giờ, Giám đốc họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL - CSVC. Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự chuyên đề đổi mới hoạt động dạy và học trong trường mầm non. Điểm tại Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, thị xã Ngã Bảy. Mời lãnh đạo và chuyên viên phòng GDMN cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter