Hôm nay ngày 12/12/2019, 6:13:51 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018
-
+

Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018(05/11/2018 14:11:18 GMT+7)

* THỨ HAI (05/11)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng, Thanh tra, TCCB, KHTC và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GD&ĐT cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tập trung tại Trường Mầm non Ánh Dương, thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo  Quyết định cùng đi.

- 8 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác chi ưu đãi, phụ cấp ngành giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Chi bộ QLCL-CSVC. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời tất cả đảng viên của Chi bộ cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trườngthuộc Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung báo cáo (theo hướng dẫn của phòng TCCB). Phòng GD&ĐT tham mưu mời: Đại diện Lãnh đạo UBND, đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội diễn văn nghệ ngành giáo dục đào tạo lần thứ IX năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự. Công đoàn Giáo dục tỉnh chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp ngành giáo dục. Điểm tại Truyền thống Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí tên theo Quyết định cùng dự. Phòng Pháp chế - CTTT chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ BA (06/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác chi ưu đãi, phụ cấp ngành giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018. Điểm tại Trường THPT Phú Hữu. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Nguyễn Bảo Việt cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo đoàn kiểm tra trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Long Mỹ. Điểm tập trung tại Trường Tiểu học Vĩnh Thuận Đông 2, huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo  Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá năm 2018. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (cả ngày).

 - 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

* THỨ TƯ (07/11)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018. Điểm tại Trường THPT Tầm Vu. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Nguyễn Bảo Việt cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ QLCL - CSVC năm học 2018 - 2019. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trườngthuộc Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Điểm tại Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Bảy chuẩn bị nội dung báo cáo (theo hướng dẫn của phòng TCCB). Phòng GD&ĐT tham mưu mời: Đại diện Lãnh đạo UBND, đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác tại Gia Lai. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- Giám đốc ủy quyền cho đồng chí Chánh Văn phòng trực tiếp công dân tại Sở GD&ĐT.

 

* THỨ NĂM (08/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trườngthuộc Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A về việc phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức năm học 2018 - 2019 Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TCCB, GDTH, GDTrH - GDTX cùng dự. Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A chuẩn bị nội dung báo cáo (theo hướng dẫn của phòng TCCB). Phòng GD&ĐT tham mưu mời: Đại diện Lãnh đạo UBND, đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ huyện cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018. Điểm tại Trường THPT Vĩnh Tường. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Nguyễn Bảo Việt cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 8 giờ, Giám đốc lãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác chi ưu đãi, phụ cấp ngành giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tập huấn mô hình TCTV tại cơ sở giáo dục mầm non. Điểm tại khách sạn Pleiku, số 03 Nguyễn Tất Thành, Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn văn Bên cùng dự.

 

* THỨ SÁU (09/11)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn Thanh tra công tác chi ưu đãi, phụ cấp ngành giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự khai mạc Hội diễn văn nghệ ngành giáo dục đào tạo lần thứ IX, năm 2018. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tham gia Ban Giám khảo Hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án. Điểm tại khách sạn Pleiku, số 03 Nguyễn Tất Thành, Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự.

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter