Hôm nay ngày 13/12/2019, 7:59:38 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Lịch công tác từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016
-
+

Lịch công tác từ ngày 22/02/2016 đến ngày 26/02/2016(30/11/2016 10:11:10 GMT+7)

* THỨ HAI (22/02)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ đầu tuần. Điểm tại sân trụ sở Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên: Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng chức năng thuộc Sở cùng dự. Văn phòng chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho Lễ chào cờ.

- 8 giờ, Giám đốc họp Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp với Ban Kinh tế ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng KHTC cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp giao ban Giáo dục Trung học. Điểm tại trường THPT Châu Thành A. Mời đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường THPT cùng dự (thay thư mời).

 

* THỨ BA (23/02)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ GDQPAN năm 2016. Điểm tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc với phòng KHTC thông qua dự thảo tiếp đoàn thanh tra tỉnh; dự thảo kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016 và dự thảo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Lãnh đạo phòng chức năng thuộc Sở cùng dự. Phòng KHTC, TCCB chuẩn bị nội dung thông qua.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; quán triệt, triển khai Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư (khóa  XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng làm việc của Phó Giám đốc Nguyễn Hùng Nhiên.

- 14 giờ 30 phút, các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Ngọc Ánh) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT cùng dự. Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị nội dung thông qua.

 

* THỨ TƯ (24/02)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội thảo Khoa học về xây dựng mô hình tư vấn học đường tại các trường Trung học. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng Pháp chế - Chính trị tư tưởng chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp trực tuyến Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện. Điểm tại phòng họp số 1, UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDCN-GDTX dự buổi làm việc với xã Hỏa Lựu về hoạt động của Nhà văn hóa và Trung tâm Học tập cộng đồng. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự công bố quyết định thanh tra và tiếp đoàn Thanh tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở cùng dự. Phòng KHTC phối hợp với Ban QLDA (cũ) chuẩn bị nội dung tiếp đoàn.

- 14 giờ, Giám đốc ủy quyền cho Trưởng phòng GDTH dự buổi làm việc với Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh nghe báo cáo dự kiến sử dụng nguồn tài trợ. Điểm tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác tại Đà Nẵng. Mời đồng chí Phạm Minh Cường cùng đi.

 

* THỨ NĂM (25/02/)

- 7 giờ 30, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp Ban Chỉ đạo công tác tập luyện và thi đấu Hội khỏe Phù Đổng các cấp năm 2016. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo và Tổng kết Dự án hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật giai đoạn 2011-2015. Điểm tại Khách sạn ONE OPERA, Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Mời đồng chí Phạm Minh Cường cùng dự (đến hết ngày 26/02/2016)

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Họp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

* THỨ SÁU (26/02)

- 6 giờ, Giám đốc dự lễ giao quân tại Bộ Chỉ huy quân sự thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ khai mạc kỳ thi học sinh giỏi lớp 9. Điểm tại trường THPT Vị Thanh. Phòng GDTrH chuẩn bị nội dung và thư mời.

Tải tập tin

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter