Hôm nay ngày 27/02/2020, 5:04:23 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Từ ngày 15/01/2020 Cổng thông tin Sở GD&ĐT chuyển sang địa chỉ mới liên kết tại đậy

Danh sách các xã khó khăn và xã đặc biệt khó khăn
-
+

Danh sách các xã khó khăn và xã đặc biệt khó khăn(11/04/2019 09:04:25 GMT+7)

MTMHHuyệnMXLoại xã
64 01 Thành phố Vị Thanh 01 Phường I  
64 01 Thành phố Vị Thanh 02 Phường III ĐBKK
64 01 Thành phố Vị Thanh 03 Phường IV  
64 01 Thành phố Vị Thanh 04 Phường VII  
64 01 Thành phố Vị Thanh 05 Xã Hỏa Lựu (trước 28/4/2017)  
64 01 Thành phố Vị Thanh 06 Xã Hỏa Tiến  
64 01 Thành phố Vị Thanh 07 Xã Vị Tân ĐBKK
64 01 Thành phố Vị Thanh 08 Xã Hỏa Lựu (từ 28/4/2017) ĐBKK
64 02 Huyện Vị Thủy 01 Xã Vị Bình  
64 02 Huyện Vị Thủy 02 Xã Vị Thủy (trước 28/4/2017) ĐBKK
64 02 Huyện Vị Thủy 03 Xã Vị Trung (trước 28/4/2017) ĐBKK
64 02 Huyện Vị Thủy 04 Xã Vĩnh Trung ĐBKK
64 02 Huyện Vị Thủy 05 Xã Vị Thủy (từ 28/4/2017)  
64 02 Huyện Vị Thủy 06 Xã Vị Trung (từ 28/4/2017)  
64 03 Huyện Long Mỹ 01 Xã Lương Nghĩa ĐBKK
64 03 Huyện Long Mỹ 02 Xã Lương Tâm  
64 03 Huyện Long Mỹ 03 Xã Vĩnh Thuận Đông  
64 03 Huyện Long Mỹ 04 Xã Vĩnh Viễn  
64 03 Huyện Long Mỹ 05 Xã Vĩnh Viễn A ĐBKK
64 03 Huyện Long Mỹ 06 Xã Xà Phiên ĐBKK
64 04 Huyện Phụng Hiệp 01 Thị trấn Búng Tàu  
64 04 Huyện Phụng Hiệp 02 Xã Hiệp Hưng (trước 28/4/2017)  
64 04 Huyện Phụng Hiệp 03 Xã Hòa An ĐBKK
64 04 Huyện Phụng Hiệp 04 Xã Hòa Mỹ ĐBKK
64 04 Huyện Phụng Hiệp 05 Xã Long Thạnh ĐBKK
64 04 Huyện Phụng Hiệp 06 Xã Phụng Hiệp (trước 28/4/2017)  
64 04 Huyện Phụng Hiệp 07 Xã Tân Bình ĐBKK
64 04 Huyện Phụng Hiệp 08 Xã Tân Phước Hưng (trước 28/4/2017)  
64 04 Huyện Phụng Hiệp 09 Xã Thạnh Hòa  
64 04 Huyện Phụng Hiệp 10 Xã Phụng Hiệp (từ 28/4/2017) ĐBKK
64 04 Huyện Phụng Hiệp 11 Xã Hiệp Hưng (từ 28/4/2017) ĐBKK
64 04 Huyện Phụng Hiệp 12 Xã Tân Phước Hưng (từ 28/4/2017) ĐBKK
64 05 Huyện Châu Thành 01 Xã Đông Phước (trước 28/4/2017)  
64 05 Huyện Châu Thành 02 Xã Đông Phước A (trước 28/4/2017)  
64 06 Huyện Châu Thành A 01 Thị trấn Bảy Ngàn  
64 06 Huyện Châu Thành A 02 Thị trấn Cái Tắc (trước 28/4/2017)  
64 06 Huyện Châu Thành A 03 Xã Tân Phú Thạnh  
64 06 Huyện Châu Thành A 04 Xã Trường Long A  
64 06 Huyện Châu Thành A 05 Thị trấn Cái Tắc (từ 28/4/2017) ĐBKK
64 07 Thị xã Ngã Bảy 01 Phường Ngã Bảy  
64 07 Thị xã Ngã Bảy 02 Xã Hiệp Lợi (trước 28/4/2017)  
64 07 Thị xã Ngã Bảy 03 Phường Lái Hiếu (từ 28/4/2017)  

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter