Hôm nay ngày 21/01/2018, 12:04:33 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

DANH SÁCH CÁC XÃ KHÓ KHĂN VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
-
+

DANH SÁCH CÁC XÃ KHÓ KHĂN VÀ XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN(10/04/2017 16:04:25 GMT+7)

MTMHHuyệnMXDấu * là Xã, Thôn ĐBKK
64 01 THÀNH PHỐ VỊ THANH 01 Phường I  
64 01 THÀNH PHỐ VỊ THANH 02 Phường III *
64 01 THÀNH PHỐ VỊ THANH 03 Phường IV  
64 01 THÀNH PHỐ VỊ THANH 04 Phường VII  
64 01 THÀNH PHỐ VỊ THANH 05 Xã Hỏa Lựu  
64 01 THÀNH PHỐ VỊ THANH 06 Xã Hỏa Tiến  
64 01 THÀNH PHỐ VỊ THANH 07 Xã Vị Tân *
64 02 HUYỆN VỊ THỦY 01 Xã Vị Bình  
64 02 HUYỆN VỊ THỦY 02 Xã Vị Thủy *
64 02 HUYỆN VỊ THỦY 03 Xã Vị Trung *
64 02 HUYỆN VỊ THỦY 04 Xã Vĩnh Trung *
64 03 HUYỆN LONG MỸ 01 Xã Lương Nghĩa *
64 03 HUYỆN LONG MỸ 02 Xã Lương Tâm  
64 03 HUYỆN LONG MỸ 03 Xã Vĩnh Thuận Đông  
64 03 HUYỆN LONG MỸ 04 Xã Vĩnh Viễn  
64 03 HUYỆN LONG MỸ 05 Xã Vĩnh Viễn A *
64 03 HUYỆN LONG MỸ 06 Xã Xà Phiên *
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 01 Thị trấn Búng Tàu  
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 02 Xã Hiệp Hưng  
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 03 Xã Hòa An *
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 04 Xã Hòa Mỹ *
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 05 Xã Long Thạnh *
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 06 Xã Phụng Hiệp  
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 07 Xã Tân Bình *
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 08 Xã Tân Phước Hưng  
64 04 HUYỆN PHỤNG HIỆP 09 Xã Thạnh Hòa  
64 05 HUYỆN CHÂU THÀNH 01 Xã Đông Phước  
64 05 HUYỆN CHÂU THÀNH 02 Xã Đông Phước A  
64 06 HUYỆN CHÂU THÀNH A 01 Thị trấn Bảy Ngàn  
64 06 HUYỆN CHÂU THÀNH A 02 Thị trấn Cái Tắc  
64 06 HUYỆN CHÂU THÀNH A 03 Xã Tân Phú Thạnh  
64 06 HUYỆN CHÂU THÀNH A 04 Xã Trường Long A  
64 07 THỊ XÃ NGÃ BẢY 01 Phường Ngã Bảy  
64 07 THỊ XÃ NGÃ BẢY 02 Xã Hiệp Lợi  

 

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter