SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU GIANG

&

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

 

----------oo00oo-----------

 

        Sau chia tách, Hậu Giang xác định đầu tư phát triển giáo dục là một mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển KT-XH. Năm 2006, tổng kinh phí đầu tư cho giáo dục trên 228 tỉ đồng, dự kiến năm 2007 này mức đầu tư sẽ tăng lên đến 262 tỉ đồng. Hiện ngành giáo dục đã khắc phục cơ bản những yếu kém: xóa lớp học 3 ca, phòng học tre lá; thành lập Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Dân tộc nội trú...

        Các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2012 và định hướng đến năm 2020 của ngành cũng được thông qua, như: 100% trường học có nhà vệ sinh, hàng rào, sân chơi; 30% số trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010 và phấn đấu nâng lên 60% vào năm 2020; 100% trung tâm học tập cộng đồng hoạt động tại các xã, phường, thị trấn...


        Tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phong Quang (Chủ tịch danh dự Hội đồng Giáo dục nhiệm kỳ 2007-2012), chỉ đạo: Ngành giáo dục cần phát huy những thành tựu đạt được, thường xuyên sơ - tổng kết để rút kinh nghiệm. Thực hiện một cách có hiệu quả những chỉ tiêu đề ra; đồng thời tích cực tham mưu, đề xuất những chủ trương phù hợp với thực tiễn địa phương để phát huy vai trò, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nền giáo dục tỉnh nhà.

        Đại hội đã bầu cử BCH Hội đồng Giáo dục nhiệm kỳ 2007-2012. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Quang Hưng đắc cử Chủ tịch hội đồng, các ông Bùi Văn Dũng (Giám đốc Sở GD-ĐT), Huỳnh Ngọc Lành (Chủ tịch UBMTTQ tỉnh), Lý Cảnh (Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh) được bầu chức danh phó chủ tịch; cùng 30 ủy viên hội đồng (đại diện các sở - ngành - đoàn thể và doanh nghiệp trong tỉnh).

        Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội có những tiến bộ mới. Hậu Giang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đồng thời giữ vững kết quả giáo dục phổ cập trung học cơ sở và đã triển khai thực hiện giáo dục phổ cập bậc trung học.

        Tỷ lệ huy động học sinh đến trường tăng hằng năm ở tất cả các cấp, bậc học (đạt trên 90% kế hoạch). Tiếp tục triển khai công trình kiên cố hóa trường, lớp học, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên.

        Đầu tư xây dựng Trường cao đẳng cộng đồng; Trường dân tộc nội trú; sáp nhập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thị xã Vị Thanh vào Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; thành lập nhiều trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn; liên kết mở Trường đại học dân lập.