Hôm nay thứ 7. Ngày 28/11/2015

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Vị Thủy
THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT MÔN ĐỢT 1 LỚP TC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - 12K7KT01

LỊCH THI ĐỢT 1

TT

Ngày thi

Buổi thi

Tên môn thi

1

 

11/08/2012

7h30’

Chính trị (90 phút)

9h30’

Tin học (60 phút)

13h30’

Anh Văn (90 phút)

2

12/06/2012

7h30’

Pháp luật (60 phút)

8h30’

Giáo dục Quốc phòng (60 phút)

 

                   Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vị Thủy.

 

          Đề nghị quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các Anh (Chị) sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại trường.

Ngày 30/07/2012 - 07:41:20
Tác giả: Trường TC Giao thông Vận tải Miền Nam -*-

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo