Hôm nay thứ 2. Ngày 30/11/2015

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vị Thủy thông báo về việc đăng ký thi lại lần 2.
Các lớp Trung cấp Luật, Liên thông Luật, Đại học Luật:
Liên kết với Trường Đại học Trà Vinh; liên hệ văn phòng làm thủ tục đăng ký thi lại lần 2. Nội dung cụ thể có file đính kèm.
Ngày 15/06/2012 - 10:32:39
Tác giả: Lý Minh Tâm -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1328 >>

Thông báo