Hôm nay thứ 7. Ngày 28/03/2015

CHUYÊN MỤC


Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vị Thủy thông báo về việc đăng ký thi lại lần 2.
Các lớp Trung cấp Luật, Liên thông Luật, Đại học Luật:
Liên kết với Trường Đại học Trà Vinh; liên hệ văn phòng làm thủ tục đăng ký thi lại lần 2. Nội dung cụ thể có file đính kèm.
Ngày 15/06/2012 - 10:32:39
Tác giả: Lý Minh Tâm -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1217 >>

Thông báo