Hôm nay thứ 4. Ngày 25/11/2015

NỘI QUY, QUY CHẾ CƠ QUAN
THự hiệm nhiệm vụ năm học 2012-2013 trung tâm GDTX Tp Vị Thanh xây dựng Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU GIANG

TRUNG TÂM GDTX THÀNH PHỐ VỊ THANH

 

NỘI QUY, QUY CHẾ CƠ QUAN

 

I. NỘI QUY CƠ QUAN

            Tất cả các cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm  phải:

1. Chấp hành tốt tất cả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế cơ quan, đặc biệt là chấp hành tốt Luật Giáo Dục và tuyệt đối không vi phạm vào những điều nhà giáo không được làm .

2. Tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp trên.

3. Lên lớp, đến cơ quan, hội họp, sinh hoạt các đoàn thể, tham gia các hoạt động ... phải đúng giờ giấc, đúng quy định. Nghỉ hoạt động phải có lý do chính đáng, có đơn xin phép trước và được sự đồng ý của lãnh đạo.

4. Nhà giáo phải có đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định: Bài soạn, sổ kế hoạch giáo dục theo tuần, sổ dự giờ thăm lớp, sổ chủ nhiệm, sổ điểm cá nhân, sổ ghi chép.

5. Ăn mặc, giao tiếp: chỉnh tề, mô phạm, nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện quy chế cơ quan (Trang phục đúng, có thẻ giáo viên hoặc thẻ công chức); thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo.

6. Không hút thuốc lá, không uống rượu say trong giờ làm việc. Không sử dụng điện thoại di động trong giờ dạy học.

7. Bảo vệ, tiết kiệm của công; giữ gìn vệ sinh cơ quan

8. Đoàn kết nội bộ, gắn bó với tập thể cơ quan; tương trợ thân ái cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau.

9. Có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc: tham mưu góp ý xây dựng nhóm, tổ, cơ quan; xây dựng các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

10. Luôn tu dưỡng học tập, tự rèn luyện để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, lập trường tư tưởng và phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn, yêu cầu của ngành.

 

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1.Ông Lê Ngọc Minh Viễn, Giám đốc, phó bí thư chi bộ GD&ĐT

          Phụ trách chung mọi mặt hoạt động. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau :

          -Chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên

          -Công tác chính trị, tư tưởng; bảo vệ  nội bộ

          -Công tác chi bộ, Công tác tổ chức cán bộ

          -Công tác xây dựng và sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất cơ quan .

          -Kế hoạch phát triển cơ quan .

          -Tài chính, ngân sách .

          -Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ .

          -Phụ trách xử lý công văn đi đến ;chủ tài khoản cơ quan .

2.ÔngVõ Tấn Tài, Phó Giám đốc

          Chỉ đạo các lĩnh vực :

           -Công tác chuyên môn, đảm bảo và chịu trách nhiệm về chất lượng dạy và học các lớp BTVH,CMC,PCGD.

          -Đánh giá kết quả học tập của học viên

          -Kết quả thực hiện các chương trình GDTX (đáp ứng yêu cầu người học tại TTHTCĐ)

          -Công tác Liên kết đào tạo ( Đào tạo bồi dưỡng nghề ngắn hạn, chương trình TCCN và dạy nghề dài hạn…)

          -Kiểm tra định kì các loại sổ của đơn vị và các sổ ở lĩnh vực chuyên môn

          -Xử lý công việc khi Giám đốc vắng mặt khi được ủy nhiệm

 

3.Văn phòng :Trần Thị Mỹ Hạnh  nhân viên văn phòng

          Phụ trách chung và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

          -Tổ chức quản lý công tác văn thư  lưu trữ cơ quan

          -Trình lãnh đạo xữ lý các công văn đi –đến

          -Giúp lãnh đạo tổng hợp tình hình hoạt động của cơ quan

          -Thu thập số liệu thống kê, tổng hợp phục vụ nhu cầu báo cáo của cơ quan

          -Trực tiếp thực hiện (có thể kết hợp với các đồng chí khác am tường hơn về kỹ thuật nghiệp vụ nhưng bản thân phải chịu trách nhiệm chính ) báo cáo định kỳ, đột xuất tháng, quý …của cơ quan.

          -Xữ lý các công văn đi – đến, gởi công văn đi đến các phòng, ban của Sở Giáo dục.

          -Nhận đơn và giải quyết theo thẩm quyền, liên hệ Tổ chuyên môn và xin ý kiến lãnh đạo về những đơn vượt quá thẩm quyền.

          -Tổ chức thực hiện các công tác được tổ,  lãnh đạo phân công.

4.Kế toán, tổ trưởng tổ hành chính                                                                                                                                                                                                                                           

Người phụ trách :Lý Thị Ngọc Bích chịu trách nhiệm theo chức năng , nhiệm vụ theo quy định pháp luật, cụ thể:

          -Tham mưu, giúp Ban giám đốc về công tác công tác tài vụ, hành chính của cơ quan và thống kê báo cáo với cơ quan cấp trên, quản lý cơ sở vật chất, thư viện và trang thiết bị các phòng làm việc

          -Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng, cán bộ, giáo viên và nhân viên cơ hữu (Biên chế, hợp đồng dài hạn) có kế hoạch và tạo điều kiện cho cán bộ công chức học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.

          -Chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo về lĩnh vực chuyên môn hồ sơ sổ sách về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao hàng năm.

          -Lập kế hoạch chi, điều hành toàn bộ hoạt động: nhận, cấp phát và quyết toán kinh phí .

          -Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước .

          -Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm về các lĩnh vực đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm …đúng theo đúng theo pháp luật .

          -Theo dõi các dự toán, quyết toán, kiểm tra, thanh toán về các quỹ ngoài ngân sách, liên kết đào tạo v.v…

          -Tham mưu lãnh đạo đảm bảo lương và chế độ chính sách đúng theo quy định .

          -Công khai hoá về tài chính. Kiểm soát các chứng  từ thanh toán.

          -Tổng hợp báo cáo

          -Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

5.Tổ chuyên môn :Tổ trưởng : Phạm Thị Hà Nhi

          Phụ trách :

          -Tham mưu giúp ban giám đốc quản lý chuyên môn, thực hiện quy chế chuyên môn và tiến độ chương trình theo kế hoạch. Điều hành trực tiếp giáo viên chủ nhiệm, duy trì nền nếp các lớp học, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quản lý các hoạt động dạy –học đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ;

          -Chỉ đạo thực hiện bồi dưỡng đội ngũ, có kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học.

          -Tham mưu phó giám đốc sắp xếp thời khoá biểu lên lớp, dự giờ, mở chuyên đề, duyệt các kế hoạch các bộ môn, theo dõi và bố trí dạy thay, dạy bù

          -Xác nhận các chứng từ thanh toán dạy thêm giờ, tăng tiết…

          -Duyệt các hồ sơ chuyên môn.

          -Theo dõi về chất lượng dạy và học các lớp BTVH các xã, phường.

          -Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học .

          -Phụ trách công tác Bồi dưỡng thường xuyên , từ xa, liên kết đào tạo.

          -Xây dựng phương án các phong trào thi giáo viên giỏi , học sinh giỏi, thi tốt nghiệp BTTHPT.

          -Tổng hợp thống kê các biểu mẫu về chất lượng học sinh.

          -Cùng lãnh đạo thống nhất duyệt hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động của  Trung tâm giáo dục thường xuyên duyệt các hồ sơ giáo viên bộ môn xã hội :

          *Đối đơn vị :

          a)Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động

          b) Sổ nghị quyết của trung tâm

          c)Sổ đăng bộ.

          d)Sổ gọi tên và ghi điểm

          đ)Sổ ghi đầu bài (Sổ theo dõi dạy bù)

          e)Học bạ của học viên;

          g)Sổ kiểm tra ,đánh giá giáo viên về hoạt động chuyên môn ;

          i)Sổ thi đua ;

          k)Sổ theo dõi các văn bản , công văn đi, đến ;cặp lưu trữ văn bản , công văn, phạm vi chuyên môn.

          * Đối với giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên:

          a)Sổ kế hoạch giảng dạy;

          b)Giáo án

c)Sổ dự giờ;

d)Sổ điểm cá nhân;

đ)Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp;

e)Sổ bồi dưỡng chuyên môn , nghiệp vụ

-Tổ chức thực hiện các công tác khác do lãnh đạo phân công.

         

6/Chức vụ Đoàn thể:NGUYỄN THANH HÒA

          -Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

          -Phụ trách bộ môn toán tin-phòng tin học

          -Phối hợp với BGĐ tổ chức thực hiện chấm công, xét thi đua cho CB,GV,CNV cơ quan.

          -Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, cùng chính quyền quan tâm đến đời sống tinh thần , vật chất của CB,GV,CNV cơ quan.

          -Thực hiện tốt kế hoạch liên tịch giữa Công đoàn và chính quyền của cơ quan.

          -Tham mưu với lãnh đạo, đôn đốc, giám sá , động viên giúp đở các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động theo quy định pháp luật và có trách nhiệm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xã hội .

          -Theo dõi  tham mưu lãnh đạo đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.

          - Giám sát kiểm tra việc sử dụng các loại quỹ .

          - Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của học viên.Góp ý về nội dung phương pháp giảng dạy, các hoạt động khác của trung tâm

          -Tổng hợp, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp mới đối với học tập của học viên trong từng tháng,quý, năm.

          -Đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật học viên thông qua Hội đồng nhà trường.

          -Kết hợp với các Chủ nhiệm lớp để xây dựng nền nếp học tập tốt theo các chủ đề năm học;

          -Tổng hợp tình hình thực hiện các cuộc vận động trong năm, phản ánh kịp thời về lãnh đạo những vấn đề thắc mắc của CB,GV,CNV tại cơ quan.

          -Mở lớp tin học, ngoại ngữ, đăng bài lên cổng thông tin, giúp ban giám đốc báo cáo văn bản lên cấp trên

          -Quản lý phòng máy

          Chịu trách nhiệm:

          -Tham mưu xây dựng bộ máy cơ quan , xây dựng đề án về xây dựng cơ quan  , kế hoạch về biên chế hàng năm.

          -Tham mưu thực hiện công tác tuyển dụng, hợp đồng công chức, viên chức theo quy định; hướng dẫn, tổng hợp đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức , viên chức hàng năm, tham mưu thực hiện việc thi hành kỷ luật theo quy định .

          -Tổng hợp theo dõi, thống kê tình hình đội ngũ,cập nhật số liệu biên chế ngành báo cáo về Sở Giáo dục.

          -Giúp văn phòng tổng hợp các loại báo cáo .

          -Lưu trữ hồ sơ về công tác tổ chức .

          -Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

 

7.Thanh tra nhân dân:

          Giáo viên phụ trách :Lê Văn Nghiêm:

          Phụ trách đoàn thể : Bí thư Chi đoàn

          Giáo viên bộ môn : Vật Lý

          -Xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi đoàn

          -Chịu trách nhiệm về hướng nghiệp cho học viên.

          -Tổ chức các lớp học nghề phổ thông cho học viên

          -Tập hợp số liệu , thống kê số liệu báo cáo về lĩnh vực thanh tra đồng thời báo cáo về Sở Giáo dục theo định kỳ các loại báo cáo theo các mặt công tác được phân công, báo cáo BMIS.

          -Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

8.Công tác PCGD-CMC:

          Giáo viên phụ trách : Nguyễn Văn Điều

          Trực tiếp phụ trách : Môn Toán

          -Lập đề án huy động ra lớp CMC-PCGD theo chức năng được quy định .

          -Quản lý  các lớp CMC-PCGD theo chức năng được giao cho TTGDTX.

          -Phối hợp với PGD kiểm tra ,quản lý , báo cáo số liêu về CMC-PCGD các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thị xã.

-Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng bộ môn Toán.

          -Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

9-Công tác thiết bị - thư viện.

          Giáo viên phụ trách : Hồ Văn Tuấn .

          Phụ trách kiêm nhiệm :Thanh tra nhân dân-Thiết bị

          Trực tiếp phụ trách : bộ môn sinh học

          -Quản lý tốt các thiết bị dạy học được cấp ,xây dựng phong trào tự làm đồ dùng dạy học , tập hợp các đồ dùng dự thi do Sở giáo dục chỉ đạo

          -Bảo quản thống kê về các loại sách trong thư viện , đề xuất các ý kiến mua sắm tài liệu tham khảo cho giáo viên .

          -Chịu trách nhiệm báo cáo chính xác về Sở Giáo dục về các lĩnh vực được phân công.

          -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy và học nâng cao chất lượng bộ môn Sinh học.

          -Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

10- Giáo viên phụ trách: Lê Quốc Bửu

       Phụ trách kiêm nhiệm: -Thư ký hội đồng-Chủ nhiệm lớp 10B

       Trực tiếp phụ trách bộ môn Lịch Sử

      -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng môn lịch sử.

        -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy- học và nâng cao chất lượng bộ môn Lịch sử.

        Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

 

11-Thủ quỹ :

          Giáo viên phụ trách :Phan Thiện Ý

          Trực tiếp phụ trách : bộ môn Địa lý

          -Giúp lãnh đạo thực hiện tốt quản lý tài chính –tài sản cơ quan

          -Công khai hoá các loại quỹ của cơ quan.

          -Giúp cơ quan thu nhận hồ sơ , thu nhận chi xuất các loại quỹ của cơ quan.

          -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy  và học tập , nâng cao chất lượng bộ môn Địa lý

          -Cùng kế toán và các bộ phận thống kê báo cáo theo lĩnh vực được phân công.

          -Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

12- Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hoàng Giang

       Phụ trách kiêm nhiệm: -Chủ nhiệm lớp 10A

       Trực tiếp phụ trách bộ môn Hóa Học

      -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng môn Hóa Học.

        -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy- học và nâng cao chất lượng bộ môn Hóa Học.

        Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

13- Giáo viên phụ trách: Hồ Thị Việt An

       Phụ trách kiêm nhiệm: -Công tác Văn Phòng – Giảng dạy Anh Văn

        -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng môn Anh văn.

        -Đề xuất giải pháp cải tiến phương pháp dạy- học và nâng cao chất lượng bộ môn Anh văn.

        Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công

 

14.Bảo vệ: Nguyễn Văn út Lớn

          -Trực 24/24 đảm bảo tốt tài sản của cơ quan, sử dụng hoặc cho các cơ quan có liên quan mượn phải xin ý kiến của thủ trưởng

          -Chấp hành sự phân công của lãnh đạo…

          -Nghĩ phải xin phép lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 05/11/2012 - 03:06:12
Tác giả: BGĐ -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1325 >>

Thông báo