Hôm nay thứ 4. Ngày 02/12/2015

CHUYÊN MỤC


Vận động trên 31 tỉ đồng quỹ khuyến học, khuyến tài Hội Khuyến học tỉnh và huyện Long Mỹ nhận cờ thi đua xuất sắc
(HGO) - Ngày 7-3, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2012, biểu dương gia đình hiếu học tiêu biểu lần thứ 3 năm 2012.
Ông Trần Quốc Thẻo, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện Long Mỹ.
Năm 2012, đã phát triển thêm 80 tổ chức hội khuyến học, nâng tổng số lên 1.328 tổ chức hội khuyến học, với trên 100.640 hội viên; 8.887 gia đình đạt chuẩn gia đình hiếu học và 18 chi họ khuyến học, nâng tổng số gia đình hiếu học là 66.462 hộ và 454 chi họ hiếu học. Trong năm, đã hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa 370 chiếc xe đạp, trên 95.600 quyển tập, 378 bộ sách giáo khoa. Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng tham gia tích cực vào công tác chống mù chữ, đạt tỷ lệ trên 98%, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi chiếm trên 89%, phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên 87%. Vận động quỹ khuyến học, khuyến tài được trên 31 tỷ đồng và nhân dân hiến trên 50.940m2 đất xây trường học.
 
Trong năm nay, Hội Khuyến học tỉnh phấn đấu có 95% ấp, khu vực có tổ chức chi hội khuyến học. Chống lưu ban bỏ học dưới 1,5%, vận động mỗi gia đình ít nhất có 1 thành viên tham gia hội khuyến học, nâng số hội viên trong năm 2013 trên 15% dân số. Tích cực vận động quỹ khuyến học khuyến tài, đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường thị trấn nhằm tạo cơ hội học tập và hỗ trợ mở các lớp dạy nghề cho bà con nông thôn.
 
Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 đơn vị là Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang và Hội Khuyến học huyện Long Mỹ. Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân và 16 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”. Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy biểu dương và giấy khen cho 57 gia đình hiếu học tiểu biểu nhất.
Ngày 20/08/2013 - 16:34:35
Tác giả: Tác giả: CAO OANH (nguồn: Báo Hậu Giang) -*-

[1] 2 3 ... 1329 >>

Thông báo