• :
  • :
  • :
  • :
Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÀI LIỆU, INFOGRAPHIC PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Văn bản mới
Lịch làm việc (điều chỉnh lần 4) của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022 (18/01/2022) Mới

* THỨ HAI (17/01)

         - 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường Mầm non Hoa Trà Mi, TP Vị Thanh. Các Thành viên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường Mẫu giáo Tương Lai, TP Vị Thanh. Các Thành viên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra trình độ thanh niên trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự của Phường Bình Thạnh và xã Long Phú, TX. Long Mỹ. Điểm tập trung kiểm tra tại UBND phường Bình Thạnh, TX. Long  Mỹ. Phòng GD&ĐT thị xã Long Mỹ phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung. Đại diện lãnh đạo và 02 chuyên viên phụ trách của Phòng GDTrH-GDTX cùng đi.

         - Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

          - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) nghỉ phép.

 

         * THỨ BA (18/01)

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động VHNT năm 2021, và xây dựng kế hoạch hoạt động VHNT năm 2022. Điểm tại  phòng họp Hội VHNT tỉnh Hậu Giang (điều chỉnh lần 3)

         - 8 giờ, Giám đốc kiểm tra cơ sở vật chất của Trường THPT Tân Phú và THPT Long Mỹ. Đại diện Lãnh đạo Phòng GDTrH - GDTX cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường TH Bùi Thị Xuân, TP Vị Thanh. Các Thành viên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra trình độ thanh niên trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự của Phường III và xã Vị Tân, TP. Vị Thanh. Điểm tập trung kiểm tra tại Trường THCS Lê Quí Đôn, TP. Vị Thanh. Phòng GD&ĐT TP. Vị Thanh phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung. Đại diện lãnh đạo và 02 chuyên viên phụ trách của Phòng GDTrH-GDTX cùng đi.

 - 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Vị Thanh. Các Thành viên theo Quyết định cùng đi.

          - Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) nghỉ phép.

 

         * THỨ TƯ (19/01)

         - 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp trực tuyến với Bộ GD&ĐT về kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Trưởng các phòng: GDTrH-GDTX, GDTH-GDMN cùng dự (điều chỉnh lần 4).

         - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, do Ủy ban Dân tộc tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

         - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp Đoàn kiểm tra kết quả công tác phổ cập, xóa mù chữ năm 2021. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Thành viên Đoàn kiểm tra cùng dự.

         - 15 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc hội ý Ban Giám đốc. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Các đồng chí: Võ Quốc Thoại, Võ Thanh Mộng cùng dự.

        

         * THỨ NĂM (20/01)

            - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 đơn vị thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Các thành viên theo Quyết định cùng dự.

          - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 đơn vị huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Các thành viên theo Quyết định cùng dự.

         - 14 giờ, Giám đốc làm việc với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KH-TC về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung.

          - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ SÁU (21/01)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 đơn vị Châu Thành A. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Các thành viên theo Quyết định cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự trực tuyến gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Trưởng, Phó phòng và tương đương cấp huyện. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 đơn vị TP. Ngã Bảy. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Các thành viên theo Quyết định cùng dự.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền, Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan (điều chỉnh lần 3).

 

* THỨ BẢY (22/01)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

Thăm dò tình hình học trực tuyến của học sinh
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 987
Tháng 01 : 19.871
Tháng trước : 31.976
Quý 1 : 19.871
Năm 2022 : 19.871
Năm trước : 2.235.790
Tổng số : 1.056.966