Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/4/2020 đến ngày 10/4/2020 (06/04/2020)

* THỨ HAI (06/4)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại nhà.

 

* THỨ BA (07/4)

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại nhà.

 

* THỨ TƯ (08/4)

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) làm việc tại nhà.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ NĂM (09/4)

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại nhà.

- Các Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên, Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (10/4)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự ra mắt mô hình "Họp trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại thông minh" và Sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2020, hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Công đoàn GD tỉnh thông tin cho đơn vị về hình thức họp.                                                           

- Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại nhà.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

Thống kê
Hôm nay : 963
Năm 2020 : 56.211
Năm trước : 1.796
Tổng số : 58.007