• :
  • :
  • :
  • :
Kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ chí Minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022 (20/05/2022)

* THỨ HAI (23/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1, huyện Long Mỹ. Thành viên Đoàn theo quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn ngọc Ánh) họp Đoàn kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Các thành viên theo Quyết định số 330/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2022 cùng dự. Thanh tra chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền Lãnh đạo phòng GDTH - GDMN dự tập huấn sử dụng thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTH - GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30  phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ. Thành viên Đoàn theo quyết định cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (24/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự buổi làm việc với các sở ngành có Tờ trình tại kỳ họp HĐND giữa năm. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Các đồng chí; Lê Hồng Đào, Phạm Kim Ngọc cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Vị Thủy. Các thành viên theo Quyết định số 330/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2022 cùng đi. Thanh tra chuẩn bị nội dung.

- 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự khai mạc Cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh” (English Speaking Contest) tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền Lãnh đạo phòng GDTH - GDMN dự tập huấn sử dụng thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng GDTH - GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) cùng với Đoàn giám sát của huyện Vị Thủy giám sát về chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện Vị Thủy

-  16 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Viettel Hậu Giang (24/5/2002 - 24/5/2022). Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

- 16 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Tổng kết Cuộc thi “Hùng biện Tiếng Anh” (English Speaking Contest) tỉnh Hậu Giang năm học 2021 - 2022. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

 

* THỨ TƯ (25/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Châu Thành. Các thành viên theo Quyết định số 330/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2022 cùng đi. Thanh tra chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền Lãnh đạo phòng GDTH - GDMN dự tập huấn sử dụng thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2. Điểm tại Hội trường khách sạn Bông Sen. Phòng GDTH - GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp chuẩn bị cho Hội nghị chuyển đổi số khu vực phía Nam. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Đại diện phòng QLCL - CSVC cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ NĂM (26/5)

- 6 giờ 30 phút, Giám đốc khám sức khỏe định kỳ lần 1/2022. Điểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ, phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Lễ Khai mạc Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ XIX năm 2022. Điểm tại trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị  nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Hội thảo khoa học "Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới". Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) lãnh đạo Đoàn kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP. Ngã Bảy. Các thành viên theo Quyết định số 330/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2022 cùng đi. Thanh tra chuẩn bị nội dung.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) ủy quyền Lãnh đạo phòng GDTH - GDMN dự tập huấn sử dụng thiết bị dạy học lớp 1, lớp 2. Điểm tại Hội trường khách sạn Bông Sen. Phòng GDTH - GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 15 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Lễ Tổng kết Hội thi “Tin học trẻ” cấp tỉnh lần thứ XIX năm 2022. Điểm tại trường THPT chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ SÁU (27/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022; hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 06/6; tham gia hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng. Điểm tại UBND xã Tân Thành, tp. Ngã Bảy.

- 8 giờ, Giám đốc gặp gỡ, đối thoại với Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên Trường THPT Lê Quý Đôn. Điểm tại Trường THPT Lê Quý Đôn. Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng: TCCB, KHTC, GDTrH - GDTX, Văn phòng cùng dự, Trường THPT Lê Quý Đôn chuẩn bị nội dung báo cáo.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) kiểm tra các cơ sở tư thục trên địa bàn huyện Vị Thủy. Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách mầm non cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Lễ Tổng kết Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2021 - 2022. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương Lớp 7, Lớp 10. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 16 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Lễ tri ân – Trưởng thành và ngày Hội “Khi tôi 18” của Trường THPT Chiêm Thành Tấn.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

Thăm dò tình hình học trực tuyến của học sinh
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 0
Hôm qua : 764
Tháng 05 : 31.765
Tháng trước : 68.344
Quý 2 : 100.109
Năm 2022 : 217.674
Năm trước : 1.587.717,72
Tổng số : 1.254.769