Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (07/08/2020)

* THỨ BẢY (08/8)

            - 13 giờ, Giám đốc kiểm tra công tác làm thủ tục, phổ biến quy chế thi và kiểm tra sức khỏe thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thanh Thiên cùng đi.

            - 13 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) cùng với UBND tỉnh kiểm tra công tác làm thủ tục, phổ biến quy chế thi và kiểm tra sức khỏe thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đi.

            - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) thực hiện nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Hậu Giang năm 2020.

 

            * CHỦ NHẬT (09/8)

            - 6 giờ, Giám đốc cùng lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

            - 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trực lãnh đạo Ban coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm tại phòng tiếp dân.

 

* THỨ HAI (10/8)

            - 7 giờ, Giám đốc trực lãnh đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

            - 7 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) trực lãnh đạo Ban coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm tại phòng tiếp dân.

            - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) trực chấm hồ sơ minh chứng xét thăng hạng giáo viên. Điểm tại phòng trực tuyến, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự (đến hết tuần).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BA (11/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng và Đoàn Giám sát xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng dự (đơn vị thuộc Sở). Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và thư mời thành viên không thuộc Sở.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho đồng chí Lê Hồng Đào chấm chung khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2020. Điểm tại phòng họp trong trụ sở các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang.

 

* THỨ TƯ (12/8)

            - 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định cùng dự. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị thư mời các cá nhân khác có liên quan.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự hội thẩm.

 

* THỨ NĂM (13/8)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường Mẫu giáo Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường Mẫu giáo Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

            - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường TH Phương Phú 2, Hiệp Hưng 2, huyện phụng Hiệp. Điểm tại Trường TH Phương phú 2, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

 

            * THỨ SÁU (14/8)

            - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường Mẫu giáo Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Trường Mẫu giáo Phương Phú, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự kiểm tra nội bộ đơn vị thuộc Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Thanh tra chuẩn bị nội dung báo cáo. Mời lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra và các đồng chí có tên theo Quyết định số 200/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2020 cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp xét thuyên chuyển cho giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời Trưởng các phòng: TCCB, GDTrH – GDTX cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nôi dung.

                       

            * THỨ BẢY (15/8)

            - 7 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực chỉ đạo công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

 

            * CHỦ NHẬT (16/8)

- 7 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực chỉ đạo công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Điểm tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

Thống kê
Hôm nay : 6
Năm 2020 : 203.102
Năm trước : 1.588.865
Tổng số : 204.898