Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020 (18/09/2020)

* THỨ HAI (21/9)

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP đợt 1 năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên trong Quyết định số 699/QĐ-SGDĐT ngày 17/9/2020 cùng dự.

- 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý Ban Giám đốc. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí: Võ Thanh Mộng và Võ Quốc Thoại cùng dự.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc với Lãnh đạo và chuyên viên Phòng QLCL - CSVC về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng QLCL - CSVC chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

* THỨ BA (22/9)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Châu Thành A, Phụng Hiệp và Ngã Bảy. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự Lễ khởi công dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và chợ du lịch Xà No. Điểm tại khu vực 2, phường I, TP. Vị Thanh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) tiếp Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Trần Hiền Hòa cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc dự tiếp và làm việc với các Nhà đầu tư Phú Quốc nghiên cứu tiếp cận, đề xuất các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

 

* THỨ TƯ (23/9)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VII do Bộ GD&ĐT tổ chức. Điểm tại Hội trường A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (đến hết ngày 24/9/2020)

- 13 giờ 30, Giám đốc dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

 

            * THỨ NĂM (24/9)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Vị Thủy và TP. Vị Thanh. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

            - 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp triển khai chấm phúc khảo hồ sơ thăng hạng giáo viên mầm non 2020. Điểm tại phòng họp số 1, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 698/QĐ-SGDĐT ngày 17/9/2020 cùng dự.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại cơ quan.

 

            * THỨ SÁU (25/9)

         - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH - GDTX năm học 2020 - 2021. Điểm tại Trường THPT Châu Thành A. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) lãnh đạo Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực hiện công vụ; phân công sử dụng đội ngũ; bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ. Mời các thành viên đoàn theo Quyết định cùng đi.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

 

            * THỨ BẢY (26/9)

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Mời đồng chí: Bùi Đức Quang cùng dự.

Thống kê
Hôm nay : 1.139
Năm 2020 : 271.043
Năm trước : 1.588.865
Tổng số : 272.839