Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (22/05/2020)

* THỨ HAI (25/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát chính thức đánh giá ngoài các Trường Mẫu giáo: Vĩnh Tường, Vị Bình, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền lãnh đạo Phòng QLCL - CSVC khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường THCS Trà Lồng, thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Giám đốc dự triển khai Quyết định Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp rà soát, phân công công tác chuẩn bị Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Tổ chức và các đồng chí: Trần Hiền Hòa, Trịnh Thị Ngọc Lệ cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) nghỉ phép.

 

* THỨ BA (26/5)

- 6 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp trực tuyến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh với Ban Chỉ huy cấp huyện tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến “Tổng kết lĩnh vực giảm nghèo gắn với tổng kết thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền lãnh đạo Phòng QLCL - CSVC khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường THCS Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp triển khai bàn giao hồ bơi Trường TH Trương Định, TP Vị Thanh thuộc Dự án GDHN cho trẻ khuyết tật (NMA). Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đồng chí Bùi Đức Quang, Trần Quang Khang, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Vị Thanh, Hiệu trưởng trường TH Trương Định cùng dự (thay thư mời).

 

* THỨ TƯ (27/5)

- 7 giờ 30, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài trường MG Đông Phước, huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài các trường: TH Vị Trung 1, Vĩnh Tường 2, huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

* THỨ NĂM (28/5)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp; xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 đối với xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai Luật: Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thư viện. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. Mời đồng chí Lê Hồng Đào cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp thông qua dự thảo Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường THCS Chiêm Thành Tấn, huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ, Giám đốc đi công tác Hà Nội. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Võ Dũng Minh cùng đi.

 

* THỨ SÁU (29/5)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự trao quà hỗ trợ học sinh nghèo các trường tham gia dự án GDHN trẻ khuyết tật bị ảnh hưởng bởi Covid - 19. Điểm tại Trường TH Nguyễn Trung Trực, TP. Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông dân số năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 9 giờ, Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết dự án THPT2. Điểm tại Khách sạn Công đoàn Quảng Bá 98 Tô Ngọc Văn , Tây Hồ, Hà Nội. Mời các đồng chí: Trần Hiền Hòa và Võ Dũng Minh cùng dự.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài các trường: TH Hòa An 3, TH Phương Bình 1, TH Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

Thống kê
Hôm nay : 437
Năm 2020 : 110.599
Năm trước : 1.588.865
Tổng số : 112.395