• :
  • :
  • :
  • :
Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÀI LIỆU, INFOGRAPHIC PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2021 đến ngày 03/12/2021 (26/11/2021)

* THỨ BẢY (27/11)

- Giám đốc trực Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19.

- Giám đốc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và kiểm tra công tác tiêm vaccin Covid-19 cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

 

* THỨ HAI (29/11)

- 8 giờ, Giám đốc làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp về việc đầu tư Dự án hệ thống lọc nước uống cho các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp. Đồng chí Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp và đồng chí Võ Dũng Minh cùng dự. Đồng chí Võ Dũng Minh chuẩn bị nội dung.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) họp trao đổi việc xây dựng bài giảng cho học sinh lớp 1, 2 trên truyền hình. Điểm tại phòng họp Sở GD&ĐT. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTH-GDMN; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học Phòng GD&ĐT TP. Vị  Thanh cùng dự. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung (thay thư mời).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại nhà.

- Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

 

          * THỨ BA (30/11)

            - 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Khoa học, Sáng kiến cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. Các đồng chí trong Tổ thẩm định cùng dự.

          - 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Hội thảo trực tuyến Tổng kết Nghị định 27/2015/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu NGND, NGUT và góp ý Nghị định thay thế. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT. Đại diện lãnh đạo phòng TCCB, Văn phòng và chuyên viên phụ trách cùng dự. Văn phòng chuẩn bị nội dung, thư mời.

          - 8 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em qua phần mềm Zoom.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) làm việc tại nhà.

 

          * THỨ TƯ (01/12)

          - 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

          - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Đồng chí Thiều Quang Khải cùng dự (cả ngày).

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại nhà.

 

                    * THỨ NĂM (02/12)

                      - 8 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban trực tuyến với Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở. Điểm tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT gồm: Ban Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh, Trưởng các phòng thuộc Sở, Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Hiệu trưởng Trường DTKT. Điểm tại Phòng GD&ĐT huyện, thị xã thành phố gồm: Trưởng phòng GD&ĐT, đại diện lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX, trường THPT trên địa bàn. Văn phòng chuẩn bị nội dung.

          - 14 giờ, Giám đốc làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Thanh tra Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Điểm tại phòng họp Sở GD&ĐT. Thanh tra chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

                    * THỨ SÁU (03/12)

          - Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại nhà.

          - Các Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền và Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

Thống kê
Hôm nay : 509
Năm 2021 : 614.982
Năm trước : 1.973.647
Tổng số : 1.003.356