Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020 (29/05/2020)

 

* CHỦ NHẬT (31/5)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2020 chuyên đề về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành. Mời đại diện đạo các phòng: TCCB, GDMN, GDTH, GDTrH – GDTX cùng dự.

 

* THỨ HAI (01/6)

- 7 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc chào cờ. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn GD tỉnh, các phòng thuộc Sở cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường MG Trà Lồng, thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong BCH cùng dự.

 

* THỨ BA (02/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường MG Đông Phước, huyện Châu Thành. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường THCS Lê Hồng Phong; khảo sát sơ bộ Trường THCS Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy. Điểm tại Trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố Ngã Bảy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

 

* THỨ TƯ (03/6)

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài Trường MG Tân Phú, thị xã Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài các Trường Tiểu học: thị trấn Rạch Gòi A, Trường Long Tây 2, huyện Châu Thành A. Điểm tại Trường Tiểu học Rạch Gòi A, huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự triển khai Quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm lại công chức. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở cùng dự. Phòng TCCB chuẩn bị nội dung. Sau đó họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí trong Ban Tổ chức, các đồng chí: Trần Hiền Hòa, Trịnh Thị Ngọc Lệ và Trần Thị Minh Trang cùng dự. Văn phòng phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo.

 

* THỨ NĂM (04/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự buổi khảo sát đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài các Trường Tiểu học: Thuận Hưng 1, Xà Phiên 1, Xà Phiên 2, huyện Long Mỹ. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 14 giờ, Giám đốc họp Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2019-2020. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời thành viên Hội đồng cùng dự. Phòng GDTrH - GDTX chuẩn bị nội dung.

 

* THỨ SÁU (05/6)

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp thông qua Đề án chia tách Trường THPT Châu Thành A. Điểm tại phòng họp trực tuyến của UBND huyện. Mời lãnh đạo Phòng TCCB, GDTrH – GDTX cùng dự.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường THPT Hòa An. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết lần thứ 10, Ngày vệ sinh yêu nước, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bệnh Tay chân miệng năm 2020. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) làm việc tại cơ quan.

 

* THỨ BẢY (06/6)

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Chương trình Đổi rác lấy quà cho con”. Điểm tại Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố Vị Thanh.

Thống kê
Hôm nay : 530
Năm 2020 : 115.770
Năm trước : 1.588.865
Tổng số : 117.566