• :
  • :
Văn bản mới
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021 (05/03/2021) Mới

* THỨ HAI (08/3)

         - 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Tọa đàm “Khát vọng
làm giàu của phụ nữ - cơ hội và thách thức”. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.

            - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) họp thông qua đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị năm 2020. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông. 

         - 14 giờ, Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cơ quan Sở GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Mời lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên: Công đoàn GD tỉnh, các phòng thuộc Sở cùng dự. Công đoàn cơ quan chuẩn bị nội dung.

 

         * THỨ BA (09/3)

          - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.  Tài liệu đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội thảo giới thiệu sách tiếng Anh lớp 2. Điểm tại Phòng trực tuyến Sở GD&ĐT. Phòng GDTH-GDMN chuẩn bị nội dung và thư mời (cả ngày).

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn Thanh tra đột xuất về thực hiện công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho phòng GDTrH-GDTX lãnh đạo Đoàn tuyển chọn vận động viên HKPĐ trên địa bàn huyện Vị Thủy. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng đi.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) họp nghe báo cáo kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. Mời đồng chí Trần Quang Khang cùng dự.

- 14 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) Họp Ban Tổ chức Hội thao GDQPAN học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, năm 2021. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 50/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng dự. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và giấy mời các đơn vị có liên quan.

 

         * THỨ TƯ (10/3)

         - 7 giờ 30 phút, Giám đốc dự Kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh
khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TTG ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Mời 1 đồng chí Chuyên viên Phòng KHTC cùng dự.

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn Thanh tra đột xuất về thực hiện công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho phòng GDTrH-GDTX lãnh đạo Đoàn tuyển chọn vận động viên HKPĐ trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng đi.

         - 14 giờ, Giám đốc họp Hội đồng xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2021. Mời thành viên theo Quyết định số 61/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2021 cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2, Sở GD&ĐT. Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung.

- Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) làm việc tại cơ quan.

 

         * THỨ NĂM (11/3)

         - 7 giờ 30 phút, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 6 giờ).

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn Thanh tra đột xuất về thực hiện công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định cùng đi.

         - 13 giờ 30 phút, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

         - 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. (Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 12 giờ 30 phút).

- Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) trực tiếp công dân tại cơ quan Sở GD&ĐT.

 

         * THỨ SÁU (12/3)

         - 7 giờ 30 phút, Giám đốc cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ thành ủy Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy.

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Ngọc Ánh) dự Hội nghị Tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2020 và Sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021 ngành giáo dục và đào tạo TP. Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND thành phố Vị Thanh.

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) lãnh đạo Đoàn Thanh tra đột xuất về thực hiện công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh.

         - 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho lãnh đạo Phòng GDTrH-GDTX dự Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 - 2022. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. Phòng GDTrH-GDTX chuẩn bị nội dung và thư mời (cả ngày).

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Văn Hiền) ủy quyền cho phòng GDTrH-GDTX lãnh đạo Đoàn tuyển chọn vận động viên HKPĐ trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời các đồng chí có tên theo Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 20/01/2021 của Sở GD&ĐT cùng đi.

- 8 giờ, Phó Giám đốc (Trần Thị Huyền) dự Lễ Tổng kết Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa THCS năm học 2020 - 2021. Điểm tại trường THPT Chuyên Vị Thanh. Phòng QLCL-CSVC chuẩn bị nội dung và thư mời.

Thống kê
Hôm nay : 1.583
Năm 2021 : 88.797
Năm trước : 1.973.647
Tổng số : 477.171